Ny information från Net at Once angående TV

Sappa har ändrat på förutsättningarna gentemot tidigare. Nya och befintliga medlemmar som inte har TV via föreningen men som önskar TV, tecknar numera avtal med Sappa direkt. Medlemmen får inte tillgång till föreningens TV-paket utan väljer bland Sappas kanalpaket. En av fördelarna är att man kan slippa bindningstider, d.v.s. de som har valt delårsabonnemang hos föreningen kan välja om de endast vill ha TV under vissa delar av året.

Efter att fiberföreningen registrerat medlemmens adress till Net at Once kan medlemmen själv ringa Sappa och beställa sitt TV-utbud. TV-box köps direkt av Sappa enligt deras villkor. Sappas instegspaket ”Sappa Alltid” måste alltid väljas.