Info/förtydligande om TV-erbjudandet

Nedanstående information kommer från Net at Once.

Info/förtydligande om TV-erbjudandet 

Dessvärre har vi fått ett antal kunder som missförstått vad som gäller i TV-erbjudandet inom byanät. Här kommer därför ett förtydligande. 

För att kunna ta del av TV via Sappa i ett byanät, måste man första teckna det kollektiva TV-utbudet som vi erbjuder. Det går alltså inte att teckna TV direkt via Sappa utan att det kollektiva utbudet ligger till grund. Detta gäller oavsett om man ämnar köpa till fler kanalpaket från Sappa eller inte. 

Detta är på grund av rättighetsskäl. 

Rättigheterna regleras av programbolagen. Dessa styr över Sappa som i sin tur informerar oss om vad som gäller. 

Vi ber om ursäkt ifall det inte varit tydligt nog från början, och det är för att undvika missförstånd vi nu förtydligar detta. 

Det finns dock möjlighet för alla – även om man inte valt TV från början – att träda in i det kollektiva TV-erbjudandet fram till 24-månadsdagen från dess att föreningen driftsattes. D v s efter 24 månader går det att erhålla fiberföreningens kollektiva TV-paket, dock tillkommer kostnad för digitalboxen.

Önskar ni som medlemmar ta del av TV via Sappa så kontaktar ni er förenings styrelse som sedan beställer det kollektiva utbudet till oss. När ni är igång på det kollektiva utbudet kan ni sedan köpa till tjänster direkt från Sappa, med Sappa Alltid som deras första instegsprodukt. 

Mvh 
Net at Once