Viktig info angående akut arbete

Se nedanstående info från Net at Once.

Natten mellan onsdag-torsdag, 16-17/1, är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik. Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört. Se vår hemsida , www.netatonce.se för att se när arbetet är slutfört.