Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2021

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Plats: Digitalt via Teams

Datum:  4 maj
Kl.         19.00.
Länk:    https://teams.live.com/meet/94768117319705

För att delta i mötet klicka på länken nedan.

Du kan delta via dator eller mobiltelefon. Eventuellt behöver man ladda ner en app som heter Microsoft Teams för att kunna ansluta till mötet. Om så är fallet så får du ett meddelande om det när du klickar på länken för att ansluta.
För att vara med via din mobil behöver du ladda hem Microsoft Teams appen. Appen är gratis och kräver heller ingen registrering. Deltar du via dator behöver du inte ladda hem någon programvara utan det är bara trycka på länken. Vi rekommenderar dock att du laddar hem Teams till din dator (det är gratis) för en bättre mötesupplevelse.

Är du osäker på hur du loggar in så prova gärna logga in 30 minuter innan mötet, vi har support för inlogg 30 minuter innan mötet börjar.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter, var av en ordförande, samt styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!