Bli medlem

För att kunna bli medlem måste fastigheten ligga inom vårt upptagningsområde, dvs. Borgstena socken med omnejd. Skriv ut ansökningsblanketten, fyll i och lämna/skicka till någon i styrelsen.

Inträde i föreningen prövas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap

När ni väl blivit medlem så är nästa steg att skriva på anslutningsavtalet och lämna/skicka till någon i styrelsen.

Anslutningsavtal

I nedanstående dokument kan man läsa om de olika anslutningsalternativ som gäller.
Anslutningsalternativ