Bli medlem

För att kunna bli medlem måste fastigheten ligga inom vårt upptagningsområde, dvs. Borgstena socken med omnejd. Skriv ut ansökningsblanketten, fyll i och lämna/skicka till någon i styrelsen.

Inträde i föreningen prövas av styrelsen.
Ansökan om medlemskap

Intresseanmälan att ansluta fastighet till Borgstena Fiber
Intresseanmälan

När du sålt din fastighet som är ansluten till fiber behöver du skriva ett överlåtelseavtal med den nya fastighetsägaren.
Borgstena Fiber överlåtelseavtal