Nytt tjänsteavtal fr o m 18/12-23

Då vi omförhandlat avtalet med Net at Once behöver alla signera de nya tjänsteavtalen senast 8 september.

Skriv ut avtalet, fyll i uppgifterna, kryssa i vilka tjänster du vill ha.

Du kan antingen posta avtalet till Sauli Hakkarainen, Ängsvägen 3 513 70 Borgstena eller Eleonor Henningsson, Källåsvägen 9 513 70 Borgstena. Det går även bra att lägga avtalet i respektive postlåda.

Kom ihåg!
Vi behöver ha ditt nya avtal påskrivet och klart senast onsdagen den 8 september, detta är viktigt så vi får till en smidig övergång utan avbräck.

Du kan skriva ut ditt avtal här

Presentationen från årsstämman gällande det nya avtalet kan du ladda ner här

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar dig välkommen till Borgstena Fibers ÅRSSTÄMMA 2023.

Plats:            Borgstena IF:s klubblokal

Datum:         9 maj
Tid:               19.15 Information om nytt tjänsteavtal samt årsmötesärenden.

Hamburgare och dricka finns framdukat från kl. 18:30.
Årsstämman börjar kl. 19:15.

OBS!
Då det bjuds på förtäring innan stämman behöver vi ha din anmälan
senast onsdagen den 3/5 till: styrelsen@borgstenafiber.se

Vill du ta del av den ekonomiska rapporten innan stämman?
-Maila styrelsen@borgstenafiber.se eller ring 0708-788389 så skickas rapporten till dig.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2022

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2022.

Plats: Borgstena IF:s klubblokal

Datum:  3 maj 2022
Kl.         19.00.

Själva årsstämman börjar kl. 19:00, fika finns framdukat från kl. 18:30.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

15. Stämmans avslutande.

                                           Välkomna!

Avbrott i fibern tisdag 11 maj

Vägarbetet vid skolan har tyvärr grävt av vår fiberkabel.
Detta innebär att alla abonnenter från skolan mot Örlanda och vidare till masten i Kråkarp kommer vara utan bredband från kl 8 tisdag morgon.
Räkna med att det kan ta hela dagen att få detta åtgärdat.

Äspekullen, Mosstomt, Häla och ner mot samhället påverkas inte av stoppet.

/Styrelsen

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2021

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Plats: Digitalt via Teams

Datum:  4 maj
Kl.         19.00.
Länk:    https://teams.live.com/meet/94768117319705

För att delta i mötet klicka på länken nedan.

Du kan delta via dator eller mobiltelefon. Eventuellt behöver man ladda ner en app som heter Microsoft Teams för att kunna ansluta till mötet. Om så är fallet så får du ett meddelande om det när du klickar på länken för att ansluta.
För att vara med via din mobil behöver du ladda hem Microsoft Teams appen. Appen är gratis och kräver heller ingen registrering. Deltar du via dator behöver du inte ladda hem någon programvara utan det är bara trycka på länken. Vi rekommenderar dock att du laddar hem Teams till din dator (det är gratis) för en bättre mötesupplevelse.

Är du osäker på hur du loggar in så prova gärna logga in 30 minuter innan mötet, vi har support för inlogg 30 minuter innan mötet börjar.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter, var av en ordförande, samt styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!