Alla medlemmar hälsas välkomna till Borgstena Fibers årsstämma 2024

Plats:            Borgstena IF klubblokal
Datum:         7 maj
Klockan:       19.00

Årsstämman börjar kl. 19:00, fika finns framdukat från 18:30.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen

Nytt tjänsteavtal fr o m 18/12-23

Då vi omförhandlat avtalet med Net at Once behöver alla signera de nya tjänsteavtalen senast 25 augusti.

Maila styrelsen@borgstenafiber.se eller ring 073-820 8346 (Sauli) så skickar vi det nya avtalet till dig.

Du kan antingen posta avtalet till Sauli Hakkarainen, Ängsvägen 3 513 70 Borgstena eller Eleonor Henningsson, Källåsvägen 9 513 70 Borgstena. Det går även bra att lägga avtalet i respektive postlåda.

Kom ihåg!
Vi behöver ha ditt nya avtal påskrivet och klart senast fredagen den 25 augusti, detta är viktigt så vi får till en smidig övergång utan avbräck.

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2023

Styrelsen hälsar dig välkommen till Borgstena Fibers ÅRSSTÄMMA 2023.

Plats:            Borgstena IF:s klubblokal

Datum:         9 maj
Tid:               19.15 Information om nytt tjänsteavtal samt årsmötesärenden.

Hamburgare och dricka finns framdukat från kl. 18:30.
Årsstämman börjar kl. 19:15.

OBS!
Då det bjuds på förtäring innan stämman behöver vi ha din anmälan
senast onsdagen den 3/5 till: styrelsen@borgstenafiber.se

Vill du ta del av den ekonomiska rapporten innan stämman?
-Maila styrelsen@borgstenafiber.se eller ring 0708-788389 så skickas rapporten till dig.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2022

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2022.

Plats: Borgstena IF:s klubblokal

Datum:  3 maj 2022
Kl.         19.00.

Själva årsstämman börjar kl. 19:00, fika finns framdukat från kl. 18:30.

Dagordning

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.

12. Val av revisorer.

13. Val av valberedning.

14.  Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

15. Stämmans avslutande.

                                           Välkomna!