Avbrott i fibern tisdag 11 maj

Vägarbetet vid skolan har tyvärr grävt av vår fiberkabel.
Detta innebär att alla abonnenter från skolan mot Örlanda och vidare till masten i Kråkarp kommer vara utan bredband från kl 8 tisdag morgon.
Räkna med att det kan ta hela dagen att få detta åtgärdat.

Äspekullen, Mosstomt, Häla och ner mot samhället påverkas inte av stoppet.

/Styrelsen

Välkommen till Borgstena Fibers föreningsstämma 2021

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Plats: Digitalt via Teams

Datum:  4 maj
Kl.         19.00.
Länk:    https://teams.live.com/meet/94768117319705

För att delta i mötet klicka på länken nedan.

Du kan delta via dator eller mobiltelefon. Eventuellt behöver man ladda ner en app som heter Microsoft Teams för att kunna ansluta till mötet. Om så är fallet så får du ett meddelande om det när du klickar på länken för att ansluta.
För att vara med via din mobil behöver du ladda hem Microsoft Teams appen. Appen är gratis och kräver heller ingen registrering. Deltar du via dator behöver du inte ladda hem någon programvara utan det är bara trycka på länken. Vi rekommenderar dock att du laddar hem Teams till din dator (det är gratis) för en bättre mötesupplevelse.

Är du osäker på hur du loggar in så prova gärna logga in 30 minuter innan mötet, vi har support för inlogg 30 minuter innan mötet börjar.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
 11. Val av styrelseledamöter, var av en ordförande, samt styrelsesuppleant.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 15. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Du som fått ny mediaomvandlare

Nedan länk som visar hur man demonterar fibern från den gamla mediaomvandlaren och monterar i den nya.

Inte alls svårt om man tar det lugnt och metodiskt.

Observera att LAN 1-2 är vanliga nätverksuttag medan LAN 3-4 avser TV (precis som den gamla).

När du installerat den nya mediaomvandlaren och har fast telefon så behöver du kontakta Net at Once privatsupport för att få igång telefonen.

Om du fått ny TV-box behöver du kontakta Sappa för att det nya kortet ska komma igång.

Ifall du bara byter ut mediaomvadlaren så behöver du inte kontakta Net at Once.

Filmen visar byte från FG500 till EG300. Vårt nya mediaomvandlare heter EG400 men bytet fungerar på samma exakt samma sätt som i filmen.

Välkommen till föreningsmöte

Alla medlemmar bjudes in till föreningsmöte

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: tisdagen den 24 september
Kl. 18:30

Program

Vi börjar kvällen med att Stefan, Peo och Kim bjuder på sina berömda hamburgare från Småland.

Runt klockan 19:30 informerar styrelsen och Net at Once om nya avtalet som träder i kraft den 18 december.

Alla medlemmar behöver teckna nya avtal med fiberföreningen då de gamla går ut den 17/12.

Kan du inte komma på föreningsmötet så behöver vi ha ditt nya avtal påskrivet och klart senast onsdagen den 8 oktober, detta är viktigt så vi får till en smidig övergång utan avbräck.

OBS!
Anmälan till föreningsmötet senast tisdagen den 17/9 till:
Mail: sauli@borgstenafiber.se
SMS: 0736-569840

Välkomna!
Styrelsen