Välkommen till 2018 års föreningsstämma

Alla medlemmar bjuds in till Borgstena Fibers FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Plats: Borgstena IF klubblokal
Datum: Söndagen den 22 april kl 16:00

Dagordning
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om            disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14. . Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
15. Stämmans avslutande.

Välkomna!
Styrelsen

Ny information från Net at Once angående TV

Sappa har ändrat på förutsättningarna gentemot tidigare. Nya och befintliga medlemmar som inte har TV via föreningen men som önskar TV, tecknar numera avtal med Sappa direkt. Medlemmen får inte tillgång till föreningens TV-paket utan väljer bland Sappas kanalpaket. En av fördelarna är att man kan slippa bindningstider, d.v.s. de som har valt delårsabonnemang hos föreningen kan välja om de endast vill ha TV under vissa delar av året.

Efter att fiberföreningen registrerat medlemmens adress till Net at Once kan medlemmen själv ringa Sappa och beställa sitt TV-utbud. TV-box köps direkt av Sappa enligt deras villkor. Sappas instegspaket ”Sappa Alltid” måste alltid väljas.

Minska risken för skador pga åska

Ett tips är att koppla bort inkommande telefonledning för att förhindra att överspänningar tar sig in den vägen. Detta förutsätter givetvis att du inte längre nyttjar telefonledningen till några andra tjänster.
Det finns också grenuttag med överspänningsskydd att köpa i de flesta elektronikaffärer. Dit kan man koppla känslig utrustning såsom router, tv-box och dator och minskar på så sätt risken för skador.

Info/förtydligande om TV-erbjudandet

Nedanstående information kommer från Net at Once.

Info/förtydligande om TV-erbjudandet 

Dessvärre har vi fått ett antal kunder som missförstått vad som gäller i TV-erbjudandet inom byanät. Här kommer därför ett förtydligande. 

För att kunna ta del av TV via Sappa i ett byanät, måste man första teckna det kollektiva TV-utbudet som vi erbjuder. Det går alltså inte att teckna TV direkt via Sappa utan att det kollektiva utbudet ligger till grund. Detta gäller oavsett om man ämnar köpa till fler kanalpaket från Sappa eller inte. 

Detta är på grund av rättighetsskäl. 

Rättigheterna regleras av programbolagen. Dessa styr över Sappa som i sin tur informerar oss om vad som gäller. 

Vi ber om ursäkt ifall det inte varit tydligt nog från början, och det är för att undvika missförstånd vi nu förtydligar detta. 

Det finns dock möjlighet för alla – även om man inte valt TV från början – att träda in i det kollektiva TV-erbjudandet fram till 24-månadsdagen från dess att föreningen driftsattes. D v s efter 24 månader går det att erhålla fiberföreningens kollektiva TV-paket, dock tillkommer kostnad för digitalboxen.

Önskar ni som medlemmar ta del av TV via Sappa så kontaktar ni er förenings styrelse som sedan beställer det kollektiva utbudet till oss. När ni är igång på det kollektiva utbudet kan ni sedan köpa till tjänster direkt från Sappa, med Sappa Alltid som deras första instegsprodukt. 

Mvh 
Net at Once

Ny uppdaterad version av mjukvara till din IPTV-box

Läs nedanstående information från Sappa.

Nu har vi en ny version av mjukvara 5.1rc7 till din IPTV-box Dilog DIP-701.

Imorgon den 12 februari kommer vi att skicka ut den nya versionen till din box. 

Det finns tre olika scenarier för dig hur mjukvaran laddas ner, dessa tre ser du nedan.
Själva uppdateringen tar ca 10 min. 

Det är viktigt att du inte stänger av strömmen när uppdateringen görs, då förstörs boxen.

Scenario 1: Boxen är i passiv standby (helt avstängd) eller strömlös.
Vid uppstart kommer boxen genast att börja ladda ner den nya mjukvara och du kommer
att se ett meddelande om detta när boxen har startat helt. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

Scenario 2: Boxen är på och du tittar på TV när den känner av att ny mjukvara finns.
Texten ”Ny firmware-version 5.1 finns tillgänglig, osv…” kommer upp på tv:n och en dialogruta med valen ”Uppdatera nu” och ”Fråga senare” syns i bild. Du behöver då stega till vänster för att markera ”Uppdatera nu” och trycka ”OK”. Efter det kommer boxen att ladda ner den nya mjukvaran. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

Scenario 3: Boxen är i aktiv standby (boxen är på men ingen bild syns på din tv).
När du startar boxen kommer texten ”Ny firmware-version 5.1 finns tillgänglig, osv…” upp
på tv:n efter en stund och en dialogruta med valen ”Uppdatera nu” och ”Fråga senare” syns 
i bild. Du behöver då stega till vänster för att markera ”Uppdatera nu” och trycka ”OK”. 
Efter det kommer boxen att ladda ner den nya mjukvaran. Efter lyckad nedladdning kommer boxen att starta om och då starta i normalt läge med den nya mjukvaran.

Det finns en möjlighet att din box kan starta om när du kollar på tv. Om detta skulle inträffa betyder det att boxen själv känner av när den nya mjukvaran måste uppdateras. 

Har du några frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Vi finns på 0774-444 744 och hej@sappa.se, alla dagar 8-22.